Woordenboeken en naslagwerken
Zesde herziene druk
Hoewel Latijn niet aan veranderingen onderhevig is — het is immers een dode taal — zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek stellen dat wél. Daarom is nu een volledig herziene druk...
€ 79,95
Zesde herziene druk
Hoewel Latijn niet aan veranderingen onderhevig is — het is immers een dode taal — zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek stellen dat wél. Daarom is nu een volledig herziene druk...
€ 59,95
Breinbrekers uit alle talen
Vijftig taalkundige problemen, van Nederland tot Australië, uit dode en levende talen, op het gebied van schrift, klanken, grammatica en woordenschat.
€ 19,95
Zevende herziene druk
Latijn is als dode taal niet aan veranderingen onderhevig, de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn stellen zijn dat wél.
€ 79,95
Zevende herziene druk
Latijn is als dode taal niet aan veranderingen onderhevig, de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn stellen zijn dat wél.
€ 59,95