Conclusies NIOD-rapport Srebcrenica ongelding

Op vrijdag 1 mei wordt in SPUI25 in Amsterdam Het Srebrenicasyndroom gepresenteerd. In het boek stelt auteur Eelco Runia dat de conclusies van het NIOD-rapport over Srebrenica ongeldig zijn. De presentatie is vanaf 17.00 uur en vrij toegankelijk voor iedereen. Meer informatie over de presentaite en opgeven kan via deze link.

In 2002 verscheen het NIOD-rapport over de rol die Nederland speelde bij de moord op zo’n 8000 Bosnische moslims in 1995. Eelco Runia laat in Het Srebrenicasyndroom zien dat de conclusies van de NIOD-historici fundamenteel ondeugdelijk zijn. De samenstellers van het rapport tuimelden in de valkuil van wat in de psychologie parallel processing wordt genoemd: in plaats van de traumatische aspecten van het Nederlandse Srebrenica-beleid onder ogen te zien, reageerden ze deze af op hun publiek. 

Om slechts één voorbeeld te noemen: in plaats van te analyseren waarom Nederland er niet in slaagde de strategie van ‘afschrikken door aanwezigheid’ vorm te geven, begonnen de NIOD-historici zelf ‘af te schrikken door aanwezigheid.’ Het NIOD deed precies wat Dutchbat had nagelaten: het nam blocking positions in, weigerde ook maar een duimbreed toe te geven als het werd ‘aangevallen’, peinsde er niet over eenmaal ingenomen posities te verlaten en liet de tanden zien als iemand hen te na kwam.

Runia neemt de lezer op detectiveachtige wijze mee in  een spannende zoektocht naar wat er precies rond het NIOD en Srebrenica is misgegaan. Het Srebrenicasyndroom maakt duidelijk dat historische gebeurtenissen zo traumatisch kunnen zijn dat we ze, zonder dat we daar erg in hebben, in het heden kunnen ‘naspelen’.

[ISBN978-90-8964-869-3]_web

30 april 2015