Doing Qualitative Research centraal tijdens Kwalon najaarsconferentie

Vrijdag 11 december wordt in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam de Kwalon najaarsconferentie gehouden. Naar aanleiding van het verschijnen van Doing Qualitative Research zal de conferentie in het teken staan van het lesgeven in kwalitatief onderzoek en de betekenis daarvan voor de samenleving. 

Joost Beuving en Geert de Vries zijn auteurs van het recent verschenen boek. In hun boek ontvouwen zij een aanpak van kwalitatief onderzoek waarin de nadruk ligt op het ambacht van de wetenschappelijk kwalitatief onderzoeker. Beuving en De Vries nemen daarmee stelling tegen de huidige tendens in het hoger onderwijs om kwalitatief onderzoek te presenteren als een samenraapsel van allerlei methoden en technieken: de gereedschapskist. Door nadruk te leggen op het ambacht van naturalistisch onderzoek, de gemeenschappelijke noemer van de kwalitatieve benaderingen, waarvan zij veel voorbeelden geven in het boek, wordt beter aangesloten op wat studenten willen leren over de samenleving.

Hun benadering zien Beuving en De Vries nadrukkelijk ook als een kritiek op de opmars van new public management in het hoger onderwijs, waarbij efficiency en kostenbesparing vooropstaan. Inhoudelijk vormt hun aanpak een tegengeluid tegen het geloof in ‘big data’, mogelijk gemaakt door de digitale computertechnologie. Huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals mondialisering, verstedelijking, migratie, segregatie en ideologisch geïnspireerde geweldpleging, vragen om een duiding van de samenleving van binnenuit.

Studenten tonen volop animo voor kwalitatief onderzoek. Ook bestaat twijfel over kwantitatieve data: hoe verhouden die zich tot de dagelijkse ervaringen en verhalen van mensen in de samenleving? Het zijn des te meer redenen om studenten te kwalificeren met onderwijs dat hen in staat stelt maatschappelijke ontwikkelingen adequaat te duiden. Kwalitatief onderzoek is onmisbaar voor eenverantwoordelijke, publieke sociale wetenschap. Beuving, De Vries, Tak en Bovenkerk zullen bovenstaande onderwerpen belichten. Onder leiding van Fred Wester (KWALON) zal met de zaal worden gediscussieerd over mogelijkheden om het onderwijs in kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs te versterken. Klik hier voor het programma. 

Datum: vrijdag 11 december 2015
Tijd: 13.00-18.00 uur
Plaats: hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. 
Zaal: Lecture Hall 10A-33
Toegang: € 25,-


Aanmelden kan hier.

Bestel het boek hier.

 

9789089647658_web

 

 

4 december 2015