'Eindeloos verlangen naar het heilige' van Roger Scruton **** in Trouw

'Scruton levert naar mijn idee een waardevolle bijdrage aan het gesprek over wetenschap, religie en samenleving. Oeverloze discussies, zoals die over het bestaan van de vrije wil of het 'zijn van ons brein', kunnen ermee worden beslecht. Een polemiek heeft geen zin als die voorbijgaat aan de verschillende manieren van begrijpen. Bovendien laat de erudiete Scruton zien dat wij in een wereld zonder oog voor transcendente banden niet werkelijk thuis zijn' [....] reden om dit boek niet te lezen: is er niet'  – Marc van Dijk. 

In Eindeloos verlangen naar het heilige verdedigt de gerenommeerde filosoof Roger Scruton de ervaring van het heilige tegenover hedendaagse, populaire vormen van atheïsme. Hij betoogt dat onze persoonlijke relaties, morele intuïties en esthetische oordelen verwijzen naar een transcendente dimensie in ons leven die niet louter kan worden verklaard door een natuurwetenschappelijke benadering. Ten volle te leven - en te begrijpen wie wij zijn - betekent de realiteit van deze dimensie te erkennen. Essentieel voor menselijk leven is oog te hebben voor het heilige.

Klik hier om het boek te bestellen.

[ISBN978-90-8964-912-6]_front_hr

 

 

11 januari 2016