Filosoferen met basisschoolkinderen
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn volop bezig met de ontwikkeling van vaardigheden en met het verwerven van kennis. Ook vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, onderzoeken, analyseren, dialogiseren en waarderen zijn belangrijk. En juist die vaardigheden ontwikkelen kinderen bij filosoferen.
 
Filosoferen sluit bijzonder goed aan bij het basisonderwijs, omdat denken en nadenken over alledaagse en niet-alledaagse zaken aan bod komen. Filosoferen sluit wat betreft onderwerpen en vaardigheden vooral aan bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, maar is vanzelfsprekend ook van groot nut voor andere vaardigheden, zoals taal- en spreekvaardigheid.
 
Heleen Booy is afgestudeerd op filosoferen met kinderen en geeft nu filosofie op een middelbare school.
 
Kunnen dieren denken? 
Basisboek filosoferen in groep 3, 4 en 5

€ 14,95
Bestel

Kunnen robots bang zijn?
Basisboek filosoferen in groep 6, 7 en 8
€ 14,95 
Bestel
 
Set van beide boeken
ISBN 978 94 6298 235 2
€ 25,-
Bestel

9789462982338 klein9789462982345 klein

29 maart 2016